Naar inhoud

Eindrapport Weet Jij Wie Ik Ben?

STEVIG onderkent een duidelijk verband tussen daders van (seksuele) uitbuiting en slachtoffers die de SGLVG-instelling in behandeling heeft. Vandaar dat STEVIG in 2023 is gestart met het verkennend programma ‘Dader of slachtoffer van seksuele uitbuiting’.

Aan de hand van deze verkenning wordt onder andere gekeken in hoeverre daders en slachtoffers effectief te behandelen zijn en of er passend beleid opgesteld kan worden om dit soort misdrijven te voorkomen. Onder de titel ‘Weet jij wie ik ben?’ is begin 2024 het eindrapport gepubliceerd.