Naar inhoud
Hero Stevig

Kwaliteit

Kwaliteit is de uitkomst van kritische (zelf)reflecties

Kwaliteit is voor ons de uitkomst van de kritische (zelf)reflecties op ons handelen en audits, inspectiebezoeken en andere controles op de uitkomsten daarvan. Dat is ons dagelijks werk. We doen er alles aan om de beste behandeling te bieden. Daarom zijn we reflectief naar onszelf en is de feedback van cliënten, verwijzers en collega's belangrijk.

Keurmerkinstituut

In januari 2019 ontving STEVIG een certificaat van het Keurmerkinstituut. Ons eigen goed werkende kwaliteitsmanagementsysteem kreeg daarmee voor het eerst erkenning. Sindsdien is bij iedere toetsing en herbeoordeling gebleken dat het Kwaliteitsmanagementsysteem voldoet.

Tijdens de toetsing wordt de nadruk gelegd op onder andere het waarderende auditen, reflectie, vakkundigheid van het personeel, veiligheid in het primaire proces, het continu leren en verbeteren en er wordt gelet op wat STEVIG zelf doet om de kwaliteit- en de veiligheid maximaal te waarborgen.

Het Kwaliteitsmanagementsysteem is recentelijk getoetst aan de hand van de volgende schema's / kaders:

  • ISO 9001:2015 (als richtlijn, het ceftificaat zal afgegeven worden op het Kwaliteitsmanagementsysteem)
  • Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028
  • Relevante wet- en regelgeving (o.a. Wkkgz, WZD, BlG, Jeugdwet, Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, Arbowet)
Keurmerkinstituut logo 1080x1080

Kwaliteit@DeBorg

Kwaliteit vormt het uitgangspunt van de kennis en innovatie die de Borg-instellingen ontwikkelen en delen. We werken samen aan de verbetering van de kwaliteit van behandeling. Jaarlijks leggen we aan instanties, verzekeraars en overheden op meerdere manieren verantwoording af via landelijk afgesproken kwaliteitsinstrumenten.

De Borg visie db externe versie 2022