Naar inhoud
Hero Stevig

Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Omdat STEVIG cliënten heeft die hier onder vallen hebben heeft STEVIG ook een kwaliteitsstatuut.