Naar inhoud
Hero Stevig

Kwaliteit

Kwaliteit is de uitkomst van kritische (zelf)reflecties

Kwaliteit is voor ons de uitkomst van de kritische (zelf)reflecties op ons handelen en audits, inspectiebezoeken en andere controles op de uitkomsten daarvan. Dat is ons dagelijks werk. We doen er alles aan om de beste behandeling te bieden. Daarom zijn we reflectief naar onszelf en is de feedback van cliënten, verwijzers en collega's belangrijk.  

Kwaliteitsnetwerk De Borg

De Borg-instellingen, waar STEVIG bij hoort, hebben in 2013 besloten om samen met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) een Kwaliteitsnetwerk De Borg op te starten. Hoe deze samenwerking gaat en hoe we kritisch kijken naar onze manier van werken kun je zien in dit filmpje


De kracht van De Borg-behandelcentra is dat zij in het samenwerkingsverband de expertise verenigen van verschillende achtergronden (VG, GGZ, Justitie). De start van het Kwaliteitsnetwerk is een logische stap die past bij wat De Borg-instellingen al doen: kennis ontwikkelen, delen en bundelen, zodat behandeling van SGLGV(+)-cliënten nog verder verbeterd wordt. In oktober 2019 is de vijfde cyclus gestart. Hier vind je het landelijk rapport deel 2 (2021) van de vijfde cyclus.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Omdat STEVIG cliënten heeft die hier onder vallen hebben heeft STEVIG ook een kwaliteitsstatuut.