Naar inhoud
Hero Stevig

Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Omdat STEVIG cliënten heeft die hier onder vallen hebben heeft STEVIG ook een kwaliteitsstatuut.

Landelijk rapport Kwaliteitsnetwerk De Borg

De Borg-instellingen, waar STEVIG bij hoort, hebben in 2013 besloten om samen met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) een Kwaliteitsnetwerk De Borg op te starten. De kracht van De Borg-behandelcentra is dat zij in het samenwerkingsverband de expertise verenigen van verschillende achtergronden (VG, GGZ, Justitie). De start van het Kwaliteitsnetwerk is een logische stap die past bij wat De Borg-instellingen al doen: kennis delen en bundelen, zodat behandeling van SGLGV(+)-cliënten nog verder verbeterd wordt. 

In oktober 2018 is de vierde cyclus gestart. Hier vind je het landelijk rapport van de vierde cyclus.