Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
Hero Stevig

Kwaliteit

Landelijk rapport Kwaliteitsnetwerk De Borg

De Borg-instellingen, waar STEVIG bij hoort, hebben in 2013 besloten om samen met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) een Kwaliteitsnetwerk De Borg op te starten. De kracht van De Borg-behandelcentra is dat zij in het samenwerkingsverband de expertise verenigen van verschillende achtergronden (VG, GGZ, Justitie). De start van het Kwaliteitsnetwerk is een logische stap die past bij wat De Borg-instellingen al doen: kennis ontwikkelen, delen en bundelen, zodat behandeling van SGLGV(+)-cliënten nog verder verbeterd wordt. In oktober 2019 is de vijfde cyclus gestart. Hier vind je het landelijk rapport van de vijfde cyclus.

Jaarbeeld 2018

Het Jaarbeeld 2018 geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die STEVIG in 2018 heeft doorgemaakt. Die ontwikkelingen waren talrijk. Voor het merendeel kwamen ze voort uit drie fundamentele keuzes waardoor we ons hebben laten leiden. Nieuwsgierig? Lees het hele Jaarbeeld 2018

Kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Omdat STEVIG cliënten heeft die hier onder vallen hebben heeft STEVIG ook een kwaliteitsstatuut.

Ik wil u wat vertellen

'Geachte heren van Gemert, Bakker en Verburgt,

Ik meen te mogen zeggen dat het tijd wordt om eens samen in de spiegel te kijken. Ik neem u even mee in wat ik zag bij 'de conferentie Forensische Zorg: Veiligheid door zorg' en eindig mijn brief met een oproep tot verbinding met zelfvertrouwen en wijsheid. Bijgevoegd vindt u de hele brief.'

Vriendelijke groeten,

Drs. W.G.M.A.M. (Harm) Wijgergangs
Directeur STEVIG, specialistische en forensische zorg, onderdeel van DichterbijVoorzitter programmaraad De Borg

Geachte Heren Van Gemert Bakker En Verburgt