Naar inhoud
Het coronavirus, beleid en ontwikkelingen Coronavirus Lees meer
Psychomotorisch therapie Nijmegen

Wie helpt STEVIG

Doelgroep

Wij helpen mensen met een licht verstandelijke beperking (lager IQ) en een psychische- en/of gedragsstoornis, zoals angst- en dwangstoornissen, verslaving, depressie, een trauma, agressief gedrag en/of een forensische achtergrond. Mensen die vaak niet de juiste zorg kunnen vinden omdat zij zowel bij de verstandelijk gehandicaptenzorg, de verslavingszorg als de GGZ niet op hun plek zijn. Wij behandelen juist deze groep cliënten.

Samen met de cliënt

We werken nauw samen met de cliënt, zijn omgeving en het team van medewerkers. Het team bestaat uit begeleiders, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, vaktherapeuten, sociotherapeuten, psychologen en psychiaters. We kijken naar de cliënt en zijn omgeving, wat heeft hij nodig om zich beter te voelen. Samen met de cliënt, zijn omgeving en het team wordt een een behandelplan opgesteld waarmee we aan de slag gaan. Tijdens de behandeling kijken we naar de biologische, psychische en sociale factoren die het gedrag van de cliënt bepalen. Met onze behandeling willen we bereiken dat de cliënt zich beter voelt en hierdoor misschien weer kan werken of bij zijn gezin kan zijn. En dat hij begrip heeft voor zijn situatie zodat hij zijn grenzen leert kennen. Ook zijn omgeving is belangrijk, denk hierbij aan familie of buren die hem steunen of een handje helpen als dat nodig is. We helpen de cliënt het liefst in zijn vertrouwde omgeving. Hoe de cliënt zich voelt wordt niet alleen bepaald door biologische factoren zoals zijn IQ. Ook door psychische en sociale factoren. Dus door hoe zijn omgeving op hem reageert of wat er van hem verwacht wordt en hoe hij hiermee omgaat.

STEVIG is onderdeel van Dichterbij. We werken in de regio Noord-Brabant, Limburg en Rijk van Nijmegen.