Naar inhoud
Psychomotorisch therapie Nijmegen

Wie helpt STEVIG

Doelgroep

We behandelen mensen met een, voor het 18de levensjaar ontstane, licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische- en/of gedragsproblemen. Dat kunnen bijvoorbeeld angst- en dwangstoornissen zijn, verslavingsproblematiek, depressie, een trauma en/of agressief gedrag.

De problematiek is complex en niet zelden te laat (h)erkend. Onze cliënten hebben vaak niet de juiste zorg kunnen vinden, omdat zij zowel bij de verstandelijk gehandicaptenzorg, de verslavingszorg als de GGZ niet op hun plek zijn. Bij STEVIG zijn ze dat meestal wel.

Justitie / reclassering

Wij bieden ook zorg aan deze doelgroep wanneer de cliënt in aanraking is geweest met justitie.

Voor de veiligheid van de samenleving bieden wij cliënten met een forensische achtergrond een passende behandeling in combinatie met de benodigde beveiliging.

De Borg Stevig 364