Naar inhoud
18110 Stevig Arbeidsmarkt 7414

Mijn cliënt komt via justitie

Hoe meld ik een cliënt vanuit een justitieel kader aan?

Wij bieden ook behandeling aan mensen met een, voor het 18e levensjaar ontstane, licht verstandelijke beperking in combinatie met psychische- en/of gedragsproblematiek die in aanraking zijn geweest met justitie.

Voor de veiligheid van de samenleving bieden wij deze cliënten een passende behandeling in combinatie met de benodigde beveiliging.

Aanmelden

Iemand met een forensische achtergrond aanmelden kan door de cliënt via het Informatiesysteem Forensische Zorg (Ifzo) aan te melden.

Meer weten over onze forensische zorg?

Mail naar forensischezorg@stevig.nl voor meer informatie.