Naar inhoud
Hero Stevig

Samen met de cliënt

Samen met de cliënt en diens omgeving

We bieden behandeling op locatie of bij de cliënt thuis. Soms is het nodig om de cliënt tijdelijk op te nemen.

We helpen de cliënt het liefst in zijn vertrouwde omgeving. Hoe de cliënt zich voelt wordt niet alleen bepaald door biologische factoren, zoals het IQ. Ook door psychische en sociale factoren. Dus door hoe zijn omgeving op hem reageert of wat er van hem verwacht wordt en hoe hij hiermee omgaat.

Samen met de cliënt, zijn omgeving en het team wordt een behandelplan opgesteld waarmee we aan de slag gaan. Tijdens de behandeling kijken we naar de biologische, psychische en sociale factoren die het gedrag van de cliënt bepalen.

Met onze behandeling willen we bereiken dat de cliënt zich beter voelt en hierdoor misschien weer kan werken of bij zijn gezin kan zijn. En dat hij begrip heeft voor zijn situatie zodat hij zijn grenzen leert kennen. Ook zijn omgeving is belangrijk, denk hierbij aan familie of buren die hem steunen of een handje helpen als dat nodig is.

Team van behandelaars

We werken in een multidisciplinair team van behandelaars: psychiater, psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, vak- en sociotherapeut. Dit team werkt nauw samen met de cliënt en diens eigen netwerk.