Naar inhoud
Psychomotorisch therapie Nijmegen

Zorgaanbod

Type behandelingen

We bieden behandeling aan mensen met een licht verstandelijke beperking en een gedragsstoornis. Dit kunnen mensen met een depressie, verslaving of een angststoornis zijn (SGLVG) maar ook mensen die in aanraking zijn geweest met justitie. (Forensische zorg)

We bieden ambulante-deeltijd behandeling, klinische behandeling en crisisopvang. Naast deze verschillende behandelvormen richten we ons op diagnostiek en onderzoek, resocialisatie en consultatie en advies.

Ambulante behandeling

We bieden bij voorkeur ambulante behandeling. Dat betekent dat de cliënt blijft wonen op de woonplek en behandeling krijgt bij STEVIG. We starten altijd bij de cliënt thuis en bespreken wat nodig is. Het kan zijn dat de cliënt één of meerdere dagen naar STEVIG komt voor therapie. Dit kan bijvoorbeeld vaktherapie (dramatherapie, muziektherapie, beeldende therapie, psychomotorische therapie), sociotherapie of gesprekstherapie zijn. We geven ook trainingen zoals sociale vaardigheden, waarbij je leert hoe je je in het dagelijks leven kan gedragen. Daarnaast bezoeken we de cliënt ook wekelijks of tweewekelijks thuis.

We werken met verschillende professionals samen. De behandeling ligt op het snijvlak van de verstandelijk gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Klinische behandeling

Soms is het nodig om de cliënt op te nemen, de cliënt verblijft dan op één van de behandelafdelingen in Oostrum. Tijdens deze opname bieden we rust om te herstellen en starten we met de behandeling.