Naar inhoud
Stevig Actueel Neetenzij

Samenwerking

Met wie werken we samen?

STEVIG werkt nauw samen met alle begeleiders en organisaties waarmee de cliënt in zijn directe omgeving te maken heeft. Daarnaast zijn we actief in een aantal overkoepelende samenwerkingen.

Expertisecentrum De Borg

STEVIG maakt onderdeel uit van Expertisecentrum De Borg. Dit is het landelijke samenwerkingsverband van de vier instellingen die mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige psychiatrische aandoeningen en/of gedragsstoornissen behandelen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling behoren tot de kernactiviteiten van de samenwerking. Meer informatie lees je op de site van De Borg.

Film De Borg

In deze korte film vertellen medewerkers, samenwerkingspartners en onderzoekers over wat zij bijdragen aan het ontwikkelen en delen van kennis, toegepaste wetenschap en de implementatie van innovaties.

Je cookie instellingen blokkeren YouTube.
Pas je instellingen aan om gebruik te maken van YouTube.

Pluryn

Bij Pluryn zetten we ambulante behandelcapaciteit in en verzorgen we crisisopnames. Ook wisselen we kennis en expertise uit en optimaliseren we de in-, door- en uitstroommogelijkheden voor beide organisaties. 

De Rooyse Wissel

Samen met de Rooyse Wissel hebben we een Forensische RIBW op het terrein van STEVIG en in Sittard. Ook op andere onderdelen werken we nauw samen, zoals met trainingen voor medewerkers, bij calamiteiten en bij door-en uitstroom van patiënten.

Integrale benadering VG: midden Limburg

Een groot aantal zorgaanbieders en zorgorganisaties uit Midden-Limburg slaat samen met Hogeschool Zuyd, verzekeraars en de gemeente Roermond de handen ineen. Het doel is de kennis over burgers met een (licht) verstandelijke beperking te bevorderen en huisartsen en hulpverleners -die steeds meer met deze burgers te maken hebben- te ondersteunen en hun kennis te versterken. 

De organisaties met wie we hierin optrekken zijn: Koraal Groep (St. Anna), PSW, Daelzicht, Pergamijn, MetGGZ, MEE noord en midden Limburg, GGD Limburg Noord, huisartsenvereniging Meditta, de gemeente Roermond, regionaal Zorgkantoor, Zorgverzekeraar CZ en Hogeschool Zuyd.

Landelijke pilot voor Limburg en Noord-Brabant: ketenveldnorm, levensloopfunctie en beveiligde bedden

We willen de zorg, begeleiding en ondersteuning voor de doelgroep van 2000-3000 cliënten sterk verbeteren. Een jaar lang onderzoeken we welke factoren van belang zijn voor een goede implementatie van de ketenveldnorm. De ketenveldnorm overschrijdt de grenzen van (zorg)sectoren. Hiermee willen we de aansluiting in de zorg voor forensische cliënten naar de reguliere zorg verbeteren. 

De pilot vindt plaats in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.