Naar inhoud
Hero Stevig

Streepjescode

De Streepjescode is ontwikkeld om mensen met autisme en hun omgeving, inzicht te geven in diens persoonlijke ‘soort’ autisme. Deze tool is geïnspireerd op de methodiek Geef Me De 5 en ontwikkeld door Lindy Simons, gedragsdeskundige bij STEVIG in Heerlen.

Het werkt als volgt: aan de hand van de zeven criteria waarop de diagnose autisme wordt gesteld, vult de hulpverlener, samen met de cliënt en eventueel diens systeem, de meest opvallende kenmerken per criterium in. Daar komt een streepje bij. En hoe opvallender dat kenmerk aanwezig is, hoe dikker het streepje mag worden weergegeven.

Vacature 1430 Grubbenvorst 4

De Streepjescode als hulpmiddel

Zo helpt de Streepjescode de cliënt bij diens self-advocacy: het is een hulpmiddel om te communiceren over diens behoeftes en kwaliteiten en zo voor zichzelf op te komen. Het kan bijvoorbeeld dienen als praatpapier: “kijk, dit hoort óók bij mij. En dit zijn mijn sterke en minder sterke kanten.”

Vroeger viel autisme uiteen in bijvoorbeeld klassiek autisme, Syndroom van Asperger etc. Tegenwoordig werken we met het construct van een spectrum (vandaar de huidige DSM-diagnose: autismespectrumstoornis), waarbij ruimte is voor de interpersoonlijke verschillen.

De intentie is dat er zo meer ruimte kan zijn voor de kwaliteiten en aandachtspunten van de persoon zelf. Echter heeft dit als nadeel dat het wat abstract is. Want: waar op dat spectrum zit jij dan ergens? Hoe ‘erg’ is jouw autisme? Ben jij ‘hoog-’ of ‘laagfunctionerend’?. Kortom: wat voor soort autisme heb jij dan?

Het doel van de Streepjescode

Het doel van de Streepjescode is dus om, op één A4-tje, een korte samenvatting te geven van hoe autisme er bij deze cliënt uitziet. Welke kenmerken staan op de voorgrond en welke zijn juist onopvallend of afwezig?

De Streepjescode en het concept van self-advocacy zullen in de deskundigheidsbevordering voor de gedragsdeskundigen van STEVIG binnenkort in een breder kader geplaatst worden.

Er zal gespard worden over het huidige model, dat autisme en ADHD als ontwikkelingsstoornissen classificeert. Daar zal het neurotype-model tegenover gezet worden. Een vakgroep, onder leiding van Lindy Simons en klinisch psycholoog Paul Prins, gaat dan aan de slag om de visie hierop verder te ontwikkelen.

Streepjescode Lindy Simons