Naar inhoud
Over Stevig Locatie Nijmegen

Over STEVIG

Wij zijn er voor mensen met een, voor het 18de levensjaar ontstane, licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische- en/of gedragsproblemen. Ook wanneer zij in aanraking zijn geweest met justitie.

De problematiek is complex en niet zelden te laat (h)erkend. Onze cliënten hebben vaak niet de juiste zorg kunnen vinden, omdat zij zowel bij de verstandelijke gehandicaptenzorg, de verslavingszorg als de geestelijke gezondheidszorg niet op hun plek zijn. Bij STEVIG zijn ze dat meestal wel.

STEVIG is onderdeel van Dichterbij. We werken in Noord-Brabant, Limburg en de regio Rijk van Nijmegen.

Wil je weten of wij jou kunnen helpen? Neem samen met je begeleider of huisarts contact op met STEVIG.

Behandeling

We werken nauw samen met de cliënt, zijn omgeving en het team van medewerkers. Het team bestaat uit begeleiders, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, vaktherapeuten, sociotherapeuten, psychologen en psychiaters

Grip op je leven

We kijken naar de cliënt en zijn omgeving, wat heeft hij nodig om zich beter te voelen. Samen met de cliënt, zijn omgeving en het team wordt een een behandelplan opgesteld waarmee we aan de slag gaan. Tijdens de behandeling kijken we naar de biologische, psychische en sociale factoren die het gedrag van de cliënt bepalen.

Met onze behandeling willen we bereiken dat de cliënt zich beter voelt en hierdoor misschien weer kan werken of bij zijn gezin kan zijn. En dat hij begrip heeft voor zijn situatie zodat hij zijn grenzen leert kennen.

Omgeving

Ook zijn omgeving is belangrijk, denk hierbij aan familie of buren die hem steunen of een handje helpen als dat nodig is. We helpen de cliënt het liefst in zijn vertrouwde omgeving. Hoe de cliënt zich voelt wordt niet alleen bepaald door biologische factoren zoals zijn IQ. Ook door psychische en sociale factoren. Dus door hoe zijn omgeving op hem reageert of wat er van hem verwacht wordt en hoe hij hiermee omgaat.

Onderdeel van Dichterbij

STEVIG is onderdeel van Dichterbij, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Dichterbij biedt ondersteuning, zorg en behandeling in alle fasen van het leven. Aan huis, op school of op een woon- of werklocatie van Dichterbij. Onder de naam STEVIG verlenen we ook crisisopvang, specialistische en forensische zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische- of gedragsproblemen.

Dichterbij PNG witte achtergrond afgeronde hoeken
Dichterbij een betekenisvol leven
Iedereen verdient een betekenisvol leven, waarin je jezelf kan en mag zijn, in een omgeving die accepteert wie je bent. Om dat dichterbij te brengen, kijken we elke dag opnieuw naar wat mensen echt nodig hebben. En hoe we samen met de omgeving de behoeften die ieder mens heeft vanuit wensen, talenten en mogelijkheden kunnen vervullen.
Meer over Dichterbij