Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
Verwijzer Vincent van Gogh

Cliënt aanmelden

Ik wil een cliënt aanmelden

De cliënt is ouder dan 18 jaar en heeft een laag IQ (50 tot 83). 
Aanmelden kan door contact op te nemen met 088-7543600, hier worden je gegevens genoteerd en doorgegeven aan onze bureaudienst die vervolgens contact opneemt over de aanmelding.

Mijn cliënt komt via justitie

Mensen met een licht verstandelijke beperking die in aanraking komen met politie en justitie, kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving bieden wij hen een passende behandeling en ook de noodzakelijke beveiliging. Wil je een cliënt met een forensische achtergrond aanmelden voor behandeling bij STEVIG? Dit kan door de cliënt via het Informatiesysteem Forensische Zorg (Ifzo) aan te melden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin Jacobs of Yvonne Robben, opnamecoördinatoren specialistische en forensische zorg via 088-7543600 of mail naar forensischezorg@stevig.nl