Naar inhoud

Kwaliteitsrapport 2023

STEVIG is onderdeel van Dichterbij. In het kwaliteitsrapport van Dichterbij blikken we terug op de manier waarop we in 2023 invulling hebben gegeven aan een betekenisvol leven voor onze cliënten en betekenisvol werk voor onze medewerkers.

In het kwaliteitsrapport van Dichterbij wordt ook ingegaan op de specialistische en forensische zorg van STEVIG. 2,2% van de totale cliëntpopulatie (3786) van Dichterbij/STEVIG ontving forensische zorg op peildatum 31-12-2023. In absolute getallen is dit 84 cliënten forensische zorg ten opzichte van 3702 anders gefinancierde zorg.

De Borg Stevig 364