Naar inhoud

Seksuele gezondheid, onderdeel van behandeling

De World Association for Sexual Health (WAS) heeft 04 september uitgeroepen tot World Sexual Health Day. De doelen reiken veel verder dan seksuele gezondheid, seksuele gelijkheid en mensenrechten. Zo wordt ook de niet te onderschatten rol van seksualiteit in de ontwikkeling van mensen onder de aandacht gebracht.

Als je kijkt naar onze cliënten en de uitdagingen die zij in hun ontwikkeling kennen, dan is het aannemelijk dat allerlei factoren óók van invloed zijn op de seksuele ontwikkeling.
Neem bijvoorbeeld de intellectuele beperking en bedenk wat dit voor het voelen en begrijpen van het eigen lichaam betekent, of voor sociaal verkeer. Dat kan allemaal lastiger verlopen. En dat betekent iets voor het seksueel functioneren.

LR seksuele gezondheid jeremy bishop F Khx Uvw Imw unsplash

Tel daar medische problemen bij op, de effecten van het gebruik van psychofarmaca of alcohol en drugs, problemen in de gezinscontext etc etc. Daarom verdient seksualiteit binnen onze behandeling aandacht als levensgebied, als onderdeel van een holistische kijk op onze cliënten.

Met een scholingsprogramma voor begeleiders en vaktherapeuten ontwikkelen we binnen STEVIG specifiek vakmanschap dat nodig is voor het bevorderen van de seksuele gezondheid van onze patiënten.

Meer weten hierover?

Mail naar info@stevig.nl