Naar inhoud
Keurmerkinstituut logo 1080x360

Keurmerkinstituut erkent STEVIG opnieuw

In januari 2019 ontving STEVIG, als eerste zorginstelling die forensische zorg biedt, een certificaat van het Keurmerkinstituut. Ons eigen goed werkende kwaliteitsmanagementsysteem kreeg daarmee voor het eerst erkenning. Het certificaat is nu verlengd tot oktober 2024.

In permanente dialoog met elkaar

Oud-directeur Harm Wijgergangs destijds: "Wat we bij STEVIG onder goede zorg verstaan, en hoe we die zorg kunnen verbeteren, bepalen we bij STEVIG zelf. In permanente dialoog met elkaar, zonder kritische vragen uit de weg te gaan. Het door ons ontwikkelde kwaliteitssysteem is rondom die gedachte opgebouwd."

Die gedachte is ook nu weer gezien en erkend. We zijn trots dat we daarmee voldoen aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg & richtlijnen van ISO 9001. Het certificaat is geldig tot en met 3 oktober 2024. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Jaarlijks zal gecontroleerd worden of aan de criteria wordt voldaan.

En STEVIG zou STEVIG niet zijn als wij zelf niet alert zouden zijn op onze taak: perspectief bieden aan cliënten met een beperking en gedragsproblematiek die vastlopen in de reguliere zorg. We moeten daarom iets te bieden hebben dat bij andere zorginstellingen niet zomaar te krijgen is. We moeten anders en beter durven zijn. Die uitdaging gaan we aan, iedere dag opnieuw. Zo blijkt ook maar weer uit deze hercertificering.