Naar inhoud
Stevig Actueel Neetenzij

‘Nee, tenzij’

Dwangmaatregelen horen niet thuis in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Dat is het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang (Wzd) die 1 januari 2020 in werking treedt. Deze wet regelt dat cliënten alleen zorg krijgen die in het zorgplan is opgenomen en waar de cliënt mee instemt.

Komen de zorgverlener en de cliënt niet tot overeenstemming over vrijwillige zorg? Dan moet de zorgverlener een stappenplan doorlopen waardoor de situatie van de cliënt goed wordt geanalyseerd, alle alternatieven voor vrijwillige zorg worden bekeken en externe deskundigheid wordt ingeschakeld.

Ontwikkeling app ‘MELDEN zonder ZORGEN’

Om medewerkers en cliënten te helpen bij de te nemen stappen wordt er een app ontwikkeld ‘MELDEN zonder ZORGEN’. STEVIG en MEXTRA zijn initiatiefnemers van de app. De app informeert medewerkers én cliënten om de juiste keuzes te maken en deze vast te leggen. Daarnaast biedt het zorginstellingen handvatten om processen continu te verbeteren en het aantal incidenten, maatregelen én onvrijwillige zorg te verminderen. Deze app is bedoeld voor zorginstellingen die onder de Wzd vallen.

Test