Naar inhoud
Psychomotorisch therapie Nijmegen

Intensieve samenwerking om zorg voor mensen met een LVB passender te maken

Op donderdag 4 oktober vond in ’s-Hertogenbosch een grote bijeenkomst plaats over de zorg en ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Aanbieders uit de regio Midden- en Noordoost-Brabant, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), zorgkantoren, gemeenten, kenniscentra en overige betrokken organisaties kwamen samen om gezamenlijke afspraken te maken die leiden tot beter passende zorg en ondersteuning voor mensen met een LVB.

Mensen met een LVB vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. Deze groep mensen ervaart vaak problemen met een meervoudig karakter. Het is voor mensen met een licht verstandelijke beperking bijvoorbeeld moeilijk om werk te vinden en te behouden. Zeker als zij kampen met financiële problemen of schulden.

Er wordt al op diverse gebieden door de deelnemende organisaties samengewerkt. We willen dit explicieter maken, want voor deze groeiende en kwetsbare groep mensen wordt een constructieve samenwerking in de regio steeds belangrijker om zorg van hoge kwaliteit te kunnen bieden. Afgelopen periode is er veel aandacht besteed aan het inzichtelijk krijgen van de zorgvragen van mensen met een LVB. Tijdens de bijeenkomst hebben we een grote stap gezet in het concretiseren van de verbeteringen in de zorg en ondersteuning die we op korte termijn gaan realiseren. Hierbij staat samenwerking tussen organisaties centraal om cliënten, die veelal zorgbehoeften hebben op verschillende terreinen, passende zorg te kunnen bieden. Om dit kracht bij te zetten hebben de aanwezige organisaties een ‘belofte’ ondertekend waarmee zij aangeven zich hiervoor in te zetten.

De komende tijd wordt in verschillende subregio’s verder gewerkt aan het verbeteren van passende zorg en ondersteuning aan mensen met een LVB.