Naar inhoud
Schermafbeelding 2018 11 01 Om 15 23 22

Samen naar betere zorg

Goed nieuws! Een mooie en logische vervolgstap in ons streven naar en werken aan continuïteit van zorg is gezet. De provincie Limburg is geselecteerd als één van de vier pilotregio’s voor de implementatie ketenveldnorm voor beveiligde intensieve zorg en de levensloopfunctie. STEVIG, onderdeel van Dichterbij, gaat hierin nauw samenwerken met Vincent van Gogh, Mondriaan en regiehouder Rooyse Wissel.

We richten ons op de zorg en begeleiding van cliënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking. Het gaat om mensen met of zonder strafrechtelijke titel die forensische zorg nodig hebben.

Pilot

We willen de zorg, begeleiding en ondersteuning voor de doelgroep van 2000-3000 cliënten sterk verbeteren. Een jaar lang onderzoeken we welke factoren van belang zijn voor een goede implementatie van de ketenveldnorm. De ketenveldnorm overschrijdt de grenzen van (zorg)sectoren. Hiermee willen we de aansluiting in de zorg voor forensische cliënten naar de reguliere zorg verbeteren. Door aansluiting te zoeken bij het sociaal domein wordt de procedure om cliënten goed geplaatst te krijgen eenduidiger voor de hele keten. Met als gevolg dat de cliënt beter doorstroomt binnen de zorg. Op deze manier kunnen cliënten beter geholpen worden, wordt hun kwaliteit van leven verbeterd en werken we aan het vergroten van de maatschappelijke veiligheid. 

De pilots vinden plaats in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.