Voor gemeenten en wijkteams

STEVIG biedt derdelijns behandeling aan mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek. We diagnosticeren, behandelen en beschermen de cliënt en zijn omgeving (ambulant en klinisch). Op die manier werken we aan een gericht herstel van de geestelijke gezondheid en de kwaliteit van leven voor de cliënt en zijn omgeving. Doel is dat de cliënt terugkeert naar de maatschappij, eventueel met ondersteuning van de eerste- en/of tweedelijnszorg.

Tijdelijk van aard

Kenmerkend voor STEVIG is dat onze behandelingen tijdelijk zijn. Daarom werken we nauw samen met begeleiders en hulpverleningsorganisaties die de cliënt na de behandeling verder ondersteunen. We adviseren hun over de aard en omvang van de noodzakelijke begeleiding.

Wet langdurige zorg of forensische zorg

Behandelingen door STEVIG vallen onder de Wet langdurige zorg of onder forensische zorg en worden dus door de rijksoverheid betaald.