Wie is STEVIG

STEVIG, onderdeel van Dichterbij, biedt ambulante, dag- en klinische behandeling aan mensen met een licht verstandelijke beperking en gedrags-en/of psychiatrische stoornissen –al dan niet met een strafrechtelijke veroordeling. Dat doen we in de regio Noord-Brabant, Limburg en Rijk van Nijmegen. We diagnosticeren, behandelen en beschermen de cliënt en zijn omgeving, adviseren hulpverleningsorganisatie en voeren wetenschappelijk onderzoek uit. Op die manier werken we aan een gericht herstel van de geestelijke gezondheid en de kwaliteit van leven voor de cliënt en zijn omgeving.

Aandacht voor de mens

Onze behandelingen zijn tijdelijk en erop gericht om deze mensen weer deel te laten nemen aan de maatschappij, zo nodig met ondersteuning uit de eerste- en of tweedelijnszorg. We werken nauw samen met deze begeleiders en adviseren hun over de aard en omvang van de noodzakelijke begeleiding. Bij de behandeling hebben we niet alleen aandacht voor het klinisch beeld, het problematische gedrag en/of het gepleegde delict, maar voor zijn hele persoon, individuele levensverhaal, capaciteiten, vaardigheden en ontwikkelmogelijkheden.

Onze missie en visie

De SGLVG-instellingen werken op het snijvlak van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Een optimale behandeling van onze cliënten vraagt om een geïntegreerde expertise van deze deelgebieden. Onderzoek, diagnostiek en behandeling behoren tot de kernactiviteiten van de SGLVG-instellingen.

Het is onze missie om mensen met een (lichte) verstandelijke beperking die door hun complexe probleemgedrag zijn vastgelopen en de greep op hun leven zijn kwijtgeraakt, hoogwaardige SGLVG-behandeling, zorg en ondersteuning te bieden. Zodat ze de draad van hun leven weer kunnen oppakken en op een humane en volwaardige wijze deel kunnen uitmaken van de maatschappij.

Kwaliteit

STEVIG beschikt over een kwaliteitsstatuut GGZ. Wilt u dit inzien, dan kunt u contact opnemen met ons directiesecretariaat. Ook zijn wij in het bezit van het HKZ-certificaat, het keurmerk in onze sector.