Onze partners

STEVIG werkt nauw samen met alle begeleiders en organisaties waarmee de cliënt in zijn directe omgeving te maken heeft. Daarnaast zijn we actie in een aantal overkoepelende samenwerkingen:

  • De Borg
  • MFCG
  • De Koraal Groep
  • Pluryn
  • De Rooyse Wissel

De Borg

STEVIG maakt onderdeel uit van De Borg. Dit is het landelijke samenwerkingsverband van de vier instellingen die mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige psychiatrische aandoeningen en/of gedragsstoornissen behandelen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling behoren tot de kernactiviteiten van de samenwerking. Meer informatie lees je op de site van De Borg.

MFCG

MFCG staat voor MultiFunctioneel Centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische- of Gedragsproblemen. Dit is een initiatief van een groot aantal in Limburg werkende instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het MFCG richt zich op onderzoek, diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking én onbegrepen gedrag, en op medewerkers en organisaties die hieraan een bijdrage leveren. Meer informatie lees je op de site van MFCG

De Koraal Groep

Met de Koraal Groep werken we samen in het MFCG. Samen hebben we de dagelijkse leiding. Daarnaast is er een samenwerkingsverband om voor jongeren met LVB ten alle tijden voldoende behandelcapaciteit in te kunnen zetten. Meer informatie lees je op de site van de Koraal Groep.

Pluryn

Bij Pluryn zetten we ambulante behandelcapaciteit in en verzorgen we crisisopnames. Ook wisselen we kennis en expertise uit en optimaliseren we de in-, door- en uitstroommogelijkheden voor beide organisaties. Meer informatie lees je op de site van Pluryn.

De Rooyse Wissel

Samen met de Rooyse Wissel hebben we een Forensische RIBW op het terrein van STEVIG en ontwikkelen we een Forensisch FACT-LVB. Ook op andere onderdelen werken we nauw samen, zoals met trainingen voor medewerkers, bij calamiteiten en bij door-en uitstroom van patiënten. Meer informatie lees je op de site van de Rooyse Wissel.