Financiering

Afhankelijk van de behandelvormen betalen Justitie, het zorgkantoor en Zorginstituut Nederland STEVIG. Met deze partijen hebben we inkoopafspraken gemaakt. De derdelijnszorg van STEVIG valt niet onder de Wet maatschappelijke ondersteuning; gemeenten betalen dus niet.

Wet langdurige zorg

Het CIZ beoordeelt of een verzekerde op basis van de Wet langdurige zorg in aanmerking komt voor behandeling zonder verblijf. Is dat het geval, dan loopt de betaling daarvan via Zorginstituut Nederland.

Forensische zorg

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor alle forensische zorg in een strafrechtelijk kader aan volwassenen. De divisie Forensische Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen voert deze taak uit. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie en de drie reclasseringsorganisaties indiceren de cliënten. Op basis van deze onafhankelijke indicatie plaatst de divisie de persoon bij een van de zorgaanbieders.