Crisisaanmelding LVB

Bij uw cliënt is sprake van een crisis, van een ernstige ontregeling in de fysieke, sociale en psychische gesteldheid of in de omgeving. In een telefoongesprek stellen we de aard en ernst van de crisis vast en maken we heldere en concrete afspraken over te nemen stappen.

Komt het tot een crisisplaatsing bij STEVIG, dan stemt de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordig daarmee zelf in. Voor een onvrijwillige crisisplaatsing is een BOPZ-indicatie (inbewaringstelling of rechterlijke machtiging) vereist.

Crisis? Bel 0478-529600 (maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur).