Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
18110 Stevig Arbeidsmarkt 7508

Aangescherpte regels voor verlof en bezoek [update]

Net als iedereen in Nederland houden wij ons aan de regels van de Rijksoverheid en het RIVM en laten we ons adviseren door de GGD. Dat betekent ook wat voor onze cliënten die opgenomen zijn in de kliniek, bij de FPA of de Clusters. We willen natuurlijk dat zij zo min mogelijk kans hebben om besmet te worden met het coronavirus of anderen kunnen besmetten. Daarom hebben we nieuwe regels opgesteld voor het verlof en het ontvangen van bezoek.

Met verlof gaan

Om besmetting te voorkomen en verspreiding te vertragen geldt voor cliënten, net als voor iedere Nederlander, dat zij sociale contacten zo veel mogelijk vermijden. Ze kunnen daarom niet zomaar met verlof. Iedere cliënt heeft hier eigen afspraken over. Per scenario bekijken we nu wat wel kan. Mocht een cliënt niet met verlof kunnen gaan, dan zoeken we naar een alternatief op het terrein zodat de bijvoorbeeld cliënt toch even naar buiten kan.
Wanneer een cliënt zich onttrekt dan mag hij of zij niet meer terug naar STEVIG. Deze maatregel hanteren we ter bescherming van andere cliënten en medewerkers.

Bezoek ontvangen; even niet!

Uitgangspunt: geen bezoek, tenzij…
Wij realiseren ons dat bezoek voor cliënten en verwanten zeer belangrijk is. Om de gezondheid van onze cliënten, maar ook verwanten, vrijwilligers en medewerkers te beschermen zijn wij helaas genoodzaakt ons bezoekersbeleid opnieuw aan te scherpen. Wij realiseren dat dit in voorkomende gevallen zeer ingrijpend kan zijn, maar vragen gezien de uitzonderlijke situatie waarin we ons allemaal bevinden, om uw begrip. We volgen hierbij de richtlijn van VGN, gebaseerd op het beleid van de Nederlandse overheid. Dit beleid gaat uit van: “geen bezoek, tenzij…” De afweging en beoordeling of in individuele gevallen sprake moet zijn van bezoek en afgeweken wordt van het “Nee, tenzij…” beleid, ligt bij de regiebehandelaar. Als geen bezoek mogelijk is proberen wij zo goed als mogelijk dit verlies van contact te compenseren door andere vormen van contact en/of activiteiten aan te bieden.

We snappen natuurlijk dat deze maatregelen niet leuk zijn. We vragen hiervoor je begrip. Zijn er vragen hierover dan kan er contact opgenomen worden met de manager van de afdeling waar de cliënt verblijft.